Доклад за проведен преддипломен стаж в Билла ЕООД


Настоящият отчет е изготвен с цел да ви запознае с цялостната характеристика на компанията в която беше проведен преддипломния ми стаж - "Билла България“ ЕООД, филиал 115, град София. Както и характеристика на изпълняваната от мен длъжност....
 

Качество на продукцията и конкурентноспособност на предприятието - показатели за анализ и оценка


В условията на наситен пазар ролята на качеството като конкурентен фактор се засилва. Това води до необходимостта от изучаването му. Въпросите, свързани с качеството на продукцията и услугите са твърде разностранни и взаимносвързани...
 

Емпирично изследване


Емпирично и теоретично познание. Да се разграничи емпиричното от теоретичното в науката е доста трудно. Първо, защото в общофилософски аспект този проблем не е намерил още своето задоволително решение...
 

Фирмени иновационни стратегии


Фирмената иновационна стратегия зависи и от редица вътрешни за предприятието фактори, като финансова мощ, състояние на НИРД, пазарно положение, избраните приоритети и насоки за развитие на фирмата, поставените цели, ресурсното, материалното и...
 

Финансиране дейността на предприятието


Същност на финансите и финансирането на предпиятието. Източници на финансиране-собствени и привлечени. Краткосрочно и дългосрочно финансиране. Нетрадиционни методи на финансиране. Рискове...
 

Енергийни източници


Възобновяема енергия е енергията, получена от източници, които се приемат за естествено възстановяващи се или за практически неизтощими – слънчевата светлина, вятъра, дъжда, приливите, геотермалната енергия...
 

Качествен контрол


Системите за управление на качеството са основен фактор за просперитета на всяка фирма. Освен че повишава сериозно конкурентоспособността, внедряването и ефективното използване на системи за управление...
 

Организация на труда pro


Курсовата работа включва увод, теоретична част, практически пример, изводи и препоръки, заключение и използвани източници (цитиране под линията + номериране на страниците)...
 

Отраслова принадлежност


Селскостопанско предприятие. Характеристика на селскостопанското предприятие - стопанска организация, където в условията на ограничени ресурси и риск се произвеждат и реализират материално-веществени продукти...
 

Имуществено застраховане


Извършва се от специалисти по ликвидация на щетите и оценка на риска. това са хората, които уреждат исковете на клиентите след настъпване на конкретно застрахователно събитие. Това е последната фаза, при която се проявява същността...
1 2 3 4 5 » 8

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Икономика на предприятието с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент
Намери частен учител

Надя Кондова
преподава по Икономика на предприятието
в град Ямбол
с опит от  19 години
85

виж още преподаватели...