Оценка на предприемаческите рискове в друга национална икономика


Рискът на страната като цяло - тези рискове са общовалидни за всички сфери на дейност и отразяват спецификата на евентуални политически социални и част от икономическите рискове, които са свързани с финансовата стабилност и деловата....
 

Анализ на себестойността на продукцията в индустриалното предприятие


Анализът на себестойността има за цел да даде обективна пценка на състоянието на разходите и на тенденциите в тяхното изменение, да разкрие факторите, които са ги обусловили и да даде количествена оценка на това влияние, да формулира и разработи...
 

Мисия и стратегически цели на аерокомпании


Обосновка за цена на търгово предложение за придобиване на акции...
 

Приложение на методите PEST и SWOT при анализ на вътрешната и външната среда на "Олинеза" ООД pro


Избраният обект на анализ в казуса е фирма "Олинеза" ООД, град Костинброд. Предстои да бъдат разгледани факторите на влияние на обкръжаващата среда върху цялостната дейност на фирмата, а именно посредством метода PEST анализ...
 

Анализ на пазарните множители на публично търгувани компании pro


Енемона АД е създадена преди 23 години. От тогава насам фирмата работи най – активно в областта на строително – монтажните дейности и инженеринга. Те са съставна част от структурата на компанията...
 

Анализ на капитала на предприятието pro


Капиталовата структура на фирмата е една от най-дискусионните области във финансите. Целта на тази статия е да представи съвременните теоретични модели, обясняващи поведението на фирмите при нейното формиране...
 

Анализ на транспортното предприятие pro


Индивидуално задание 1. Изчислете и анализирайте общото очаквано количество превозени товари за всеки от видовете транспорт, тон километровата работа и средното превозно разстояние (за петгодишен период)...
 

Сравнителен анализ на персоналните и капиталови дружества pro


Особено важно за бъдещите финансисти и икономисти е още в началото на изучаване на икономическата, финансовата и правната наука да направят разликата между персонални и капиталови дружества...
 

Проблеми, свързани с Българските държавни железници


"Български държавни железници" ЕАД (известна и със съкращението БДЖ) е българска държавна компания и най-големият железопътен оператор в страната...
 

Анализ на вътрешен и международен пазар на сектор за облекла на фирма


Международните пазари са основна връзка за отношенията между различните видове стопански субекти с цел икономическа изгода и печалба, те са свързани с размяната на стоки и услуги по определени правила за всеки национален и международен пазар...

Качи анализ и спечели
 

Сподели своите Анализи по Икономика на предприятието с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент
Намери частен учител

Надя Кондова
преподава по Икономика на предприятието
в град Ямбол
с опит от  19 години
76

виж още преподаватели...