Взаимовръзки иновации и предприемачество pro


Има ли между тези развиващи се предприятия нещо друго общо освен растежа и отричането на стагнацията по Кондратиев? Всъщност те всички са пример за „новата технология”, всички представляват нови приложения на познанието в човешкия труд...
 

Изследване на дейността на хотелска верига “Грифид” pro


Хотелско мениджърска компания – "Грифид" ЕООД е дружество, регистрирано във Варненски окръжен съд по фирмено дело № 2950/1998 г. Собственикът е Григор Георгиев Фиданов. Предметът на дейност на дружеството е свързан предимно с туристически...
 

Анализ на възможностите на престуктуриране на дружество


Цел на настоящият курсов проект е да разгледа възможностите за преструктуриране на компанията на базата на осъществяване на финансови анализи въз основа на данни от счетоводните регистри на компанията и от данни, свързани с фондовата борса...
 

Форми и системи на организация на работната заплата в малкото предприятие pro


Днес фирмите в България са изправени пред множество трудности и предизвикателства. От една страна е продължилата години депресия, а от друга страна действителността на усилващата се конкуренция в условията на глобализация на световното икономическо...
 

ИКЕА - да се разширява ли чрез франчайзинг (продаване на права) към южноамериканския пазар? pro


В началото на 2003 г. Ингвар Кампард, основателя на шведския гигант за продажби на мебели на дребно – IKEA, е загрижен, че неговата фирма може би се разраства твърде бързо. Той бе благоразположен към бързото разширяване, но сега е разтревожен...
 

Характеристика на фирмата и обекта на планиране pro


“МОТОТОМ” ООД гр.Добрич е регистрирано с решение № 855 от 08.04.1998 г. на Добричкия Окръжен съд по фирмено дело № 1640 по опис за 1994 г.със седалище и адрес на управление – град Добрич, бул. “25-ти септември” №6....
 

Създаване на малки и средни предприятия pro


За изчерпателно и точно представяне на проблематиката ще се разгледа проблема за същността на явленията “предприемач” и “предприемачество”, тяхното развитие във времето, както и на значението на предприемаческата култура...
 

Какви са целите ми на концептуално равнище за предстоящите четири години – времето на обучението ми в бакалавърската програма на стопанско управление? pro


На концептуално ниво на фирмено управление смятам, че връзката трябва да се търси предимно в практическата реализация на основните теоретични постановки по общото фирмено управление и в частност възможностите да се създаде и изгради във фирмата...
 

Относно причините за натиск и стрес в Циментов завод "Златна Панега" pro


Стресът представлява реакцията на физиологична или психична възбуда, възникнала първоначално в резултат на повишени изисквания от външната среда, която предизвиква трайни неблагоприятни последствия върху телесните и психичните функции на индивида....
 

Анализ на капитала на предприятието pro


Капиталовата структура на фирмата е една от най-дискусионните области във финансите. Целта на тази статия е да представи съвременните теоретични модели, обясняващи поведението на фирмите при нейното формиране...
1 2 3 4 5 » 7

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Икономика на предприятието с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент