Валутния борд в България - характеристика и перспективи


Pолятa нa вaлутния боpд зa бъдeщото paзвитиe нa cтpaнaтa пpидобивa вce по-голямо знaчeниe в уcловиятa нa cвeтовнa кpизa и нa пpaгa нa вpaтитe нa eвpозонaтa. От въвeждaнeто му пpeз 1997 г. e бил подложeн нa кpитики, но и ce paдвa нa шиpоко одобpeниe...
 

Изследване и анализ на дистрибуционната система на "Консервен комбинат и хладилник "- ООД гр. Лозница pro


С развитие на пазарните отношения в страната и все по нарастващата конкуренция, се налага преосмисляне на концепциите за разпределение на продуктите, управлението на продажбите, складиране и контрол, обслужване на клиентите...
 

Ликвидност на предприятието - показатели за анализ и оценка на ликвидността pro


В съвременната икономическа среда си дават среща разнообразни и често противоречиви процеси и явления. Действието на пазарния механизъм позволява едни икономически агенти да реализират растеж за сметка на други техни конкуренти...
 

Ликвидност на предприятието - показатели за анализ и оценка на ликвидността pro


В съвременната икономическа среда си дават среща разнообразни и често противоречиви процеси и явления. Действието на пазарния механизъм позволява едни икономически агенти да реализират растеж за сметка на други техни конкуренти....
 

Упрaвлeниe нa опeрaциитe pro


Обeкт нa изслeдвaнe в нaстоящaтa курсовaтa рaботa “Мeтaл- Конструкт“ ООД. Фирмaтa e 100 % чaстно дружeство, прeдстaвлявaно от тримa aкционeри и e рeгистрирaнa в отрaсъл “Промишлeност”....
 

Избoр нa oптимaлнa кoмбинaция нa прoизвoдствeнитe фaктoри нa прeдприятиeтo pro


Прoблeмитe, свързaни с финaнсoвaтa и oргaнизaциoннa пoлитикa нa мaлкитe и срeдни прeдприятия в Бългaрия в гoдинитe нa прeхoд oт плaнoвa към пaзaрнa икoнoмикa в сфeрaтa нa индустриятa и oбщo зa нaциoнaлнaтa икoнoмикa...
 

Ликвидност на предприятието. Показатели за анализ и оценка на ликвидността. pro


Терминът "liquid” е английски и означава течен. Върху неговото значение се изгражда в практиката понятието актив, който може да "тече" свободно, без да намалява или пък да нараства...
 

Производствена програма и стратегия на обувна фабрика: планиране на производствени мощности и трудовия процес pro


Основната цел на настоящия проект e свързана с изясняване на производствената програма на една обувна фабрика. Акцентът ще бъде поставен върху процеса на планиране на производствените мощности и трудовия процес в цеха...
 

Кредитиране на малки и средни предприятия за периода 2006 г. – 2012 г. pro


Стартирането на малък или среден бизнес е свързано с редица важни решения. Едно от тях е как точно да се осигурят необходимите средства. Преди години основно те се събраха от лични пари или помощ от роднини...
 

Взаимовръзки иновации и предприемачество pro


Има ли между тези развиващи се предприятия нещо друго общо освен растежа и отричането на стагнацията по Кондратиев? Всъщност те всички са пример за „новата технология”, всички представляват нови приложения на познанието в човешкия труд...
1 2 3 4 5 » 7

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Икономика на предприятието с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент