Йозеф Шумпетер


Йозеф Алоис Шумпетер (1883–1950) е един от най-често цитираните икономисти в наши дни. Най-вече всички си спомнят неговата идея, че процесът на икономическо развитие е породен от редица иновации, постигнати от...
 

Икономика на предприятието - пищови


Под понятието управление (мениджмънт) се разбира управление на стопанската дейност на отделната стопанска единица. Мениджмънт – това е вземане на управленски решения при разрешаване на определен проблем....
 

"Арома” – управление на снабдителната дейност и тенденции за развитие и подобряване на предприятието


В тази курсова работа е описана дейността на акционерното дружество "Арома” с основен предмет на дейност производството на козметични продукти. Изключителното качество на продукцията и обслужването е гарантирано от ...
 

Капитал на предприятието


Проследявайки икономическата мисъл, научно обобщена в историята на икономическите учения, може да се види, че капиталът е бил обект на една или друга интерпретация. И като понятие, и като категория той е бил и е обект на научна...
 

Несъстоятелност


Поетите по ТС задължения трябва да се изпълняват точно, т.е. 1) да е положена дължимата грижа. Съгласно чл.302 от ТЗ длъжникът по сделка която за него е търговска, трябва да полага грижата на добър търговец...
 

Ценова политика и ценови стратегии на предприятието в условията на чиста конкуренция


Чрез избора на метод за ценообразуване, маркетолозите определят окончателна цена на продукта. В процеса на анализ, избор на ценова стратегия и конкретна цена се решава дали в основата й да лежат размера на издръжките, равнището на търсене или конкретни...
 

Финансиране на малки и средни предприятия


Същност, особености и значение на МСП. Видове. При разглеждане на въпроса за МСП е необходимо да се знае тяхната роля в икономиката...
 

Себестойност на продукцията и услугите


Целта на темата е да се разбере същността, особеностите и главните характеристики на себестойността на продукцията. Да се видят принципите на класифицирането й. Да се създаде представа за изграждащите я елементи. Да се вникне в изчисляването й....
 

Повишаване на производителността на труда в предприятие


В България производителността е ниска и сигурно никой не се учудва от факта, че статистиките редовно ни отреждат едни от последните места по този показател. Причините за слабия резултат са различни и комплексни, но разглеждането им не е цел...
 

Иновациите в предприятието и факторите, оказващи влияние върху иновационния процес


Същност на иновациите. Иновацията като дейност. Иновацията като процес. Иновацията като резултат. Класификация на иновациите. Основни фактори за класификация на иновациите. Същност и структура на иновационния процес...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Икономика на предприятието с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Велико Търново
Великотърновски университет "Св. ...
Икономика
Икономика на предприятието
за Студенти
Ограничаване на резултатите