Иновациите в предприятието и факторите, оказващи влияние върху иновационния процес


Същност на иновациите. Иновацията като дейност. Иновацията като процес. Иновацията като резултат. Класификация на иновациите. Основни фактори за класификация на иновациите. Същност и структура на иновационния процес...
 

Структура и принципи на организация на производствения процес


Структура на производството, видове организация на производството, производствен цикъл. Предприятието често се разглежда като система, в която постъпилите на входа ресурси, при взаимодействието си се трансформират и се подават на изхода като готова...
 

Главни стратегии за преодоляване на конкуренцията


Компанията се появява за първи път преди повече от 100 години. През 1875 г. Даниел Питър - съсед и приятел на Анри Нестле, основателят на компанията - създава първия млечен шоколад със сухото мляко...
 

Капитал и производствени фондове


Всяко предприятие осъществява своята дейност с помощта на ресурси. Ресурсите на предприятието образуват неговия капитал, чрез който се постигат производствените цели...
 

Упражнение по икономика на предприятието


Решен тест по икономика на предприятието. Кое влияе върху формирането на предприятието? Характеризирайте видовете изхабяване. Същност и основни характеристики на иновационната дейност в предприятието...
 

Повишаване на производителността на труда в предприятие


В България производителността е ниска и сигурно никой не се учудва от факта, че статистиките редовно ни отреждат едни от последните места по този показател. Причините за слабия резултат са различни и комплексни, но разглеждането им не е цел...
 

Себестойност на продукцията и услугите


Целта на темата е да се разбере същността, особеностите и главните характеристики на себестойността на продукцията. Да се видят принципите на класифицирането й. Да се създаде представа за изграждащите я елементи. Да се вникне в изчисляването й....
 

Финансиране на малки и средни предприятия


Същност, особености и значение на МСП. Видове. При разглеждане на въпроса за МСП е необходимо да се знае тяхната роля в икономиката...
 

Ценова политика и ценови стратегии на предприятието в условията на чиста конкуренция


Чрез избора на метод за ценообразуване, маркетолозите определят окончателна цена на продукта. В процеса на анализ, избор на ценова стратегия и конкретна цена се решава дали в основата й да лежат размера на издръжките, равнището на търсене или конкретни...
 

Несъстоятелност


Поетите по ТС задължения трябва да се изпълняват точно, т.е. 1) да е положена дължимата грижа. Съгласно чл.302 от ТЗ длъжникът по сделка която за него е търговска, трябва да полага грижата на добър търговец...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Икономика на предприятието с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Велико Търново
Великотърновски университет "Св. ...
Икономика
Икономика на предприятието
за Студенти
Ограничаване на резултатите